Соціально-психологічна служба

 

Інформація про роботу психологічної служби СЗШ І – ІІІ ступенів №2 м.Новояворівська.

Діяльність психологічної служби закладу освіти за основними напрямами здійснюється на основі річного плану практичного психолога, соціального педагога.. Принципово важливим є питання про підхід до планування:  відповідно до запитів педагогів і батьків, у відповідності до розробленої стратегії діяльності й програми розвитку закладу, в якому працює практичний психолог, соціальний педагог. Річний план складається на підставі аналітич­ного звіту за попередній  навчальний рік. Всі пункти та позиції плану обговорюються з адміністрацією, щоб виключити можливі розбіжності між зверненнями суб'єктів навчально-виховного процесу і пропозицією фахівця. План роботи практичного психолога, соціального педагога затверджується директором закладу освіти, погоджується керівником психологічної служби відділу освіти. При плануванні своєї роботи практичний психолог Стадник Олена Вікторівна і соціальний педагог Вашевська Оксана Володимирівна враховують, що пріоритетними напрямами діяльності психологічної служби є організація і зміст психологічного супроводу навчально-виховного процесу дітей з особливими освітніми потреба­ми, дітей, які потрапили у складні життєві обставини,дітей, що мають емоційні розлади,  адаптаційних процесів учнів на різних вікових періодах, профілактики правопорушень, девіантної поведінки, формування навичок здорового способу життя. Основними видами діяльності психологічної служби є:

1.Діагностична діяльність працівників психологічної служби.

Відповідно до нормативних документів при проведенні психодіагностики працівники психологічної служби  інформують батьків про мету, зміст, форми цієї роботи та отримують їхній дозвіл. Дитина після досягнення 12 років має право відмовитись від психологічних обстежень, навіть якщо є згода батьків.

Результати діагностики заносяться до індивідуальної картки супроводу учня. Для учня, його батьків, класного керівника, педагогів та адміністрації закладу працівник психологічної служби розробляє рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу, вибору виховних впливів, засобів контролю, організації дозвілля дитини тощо.

2.Корекційно-розвивальна робота практичного психолога.

Відповідно до Положення про психологічну службу системи освіти України корекційно-розвивальна робота є одним із основних видів діяльності практичного психолога і полягає в здійсненні психолого-медико-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному, інтелектуальному розвитку й поведінці учнів, схильності до залежностей та правопорушень, подолання різних форм девіантної поведінки, психологічного розвитку особистості, формування соціально-корисної життєвої перспективи.

 

Одним із важливих напрямів корекційної роботи працівників психологічної служби є здійснення супроводу, надання допомоги дітям, які потрапили в складні життєві обставини, учням із девіантною поведінкою. Психолого-педагогічний супровід девіанта є комплексним процесом, у якому беруть участь не лише працівники психологічної служби, а й адміністрація, педагогічні працівники і батьки учня.

Психологічна допомога особистості з девіантною поведінкою передбачає, насамперед, її психологічну діагностику, що має на меті встановити рівень та форму девіантної поведінки і чинники, що зумовили появу девіацій.

Працівниками психологічної служби розроблено програми тренінгів для підлітків, мета яких – навчання учнів конструктивним способам поведінки, а саме: "Робота практичного психолога з попередження агресивної поведінки в дітей шкільного віку"; "Профілактика конфліктних ситуацій у закладах освіти"; "Профілактика агресивної поведінки учнів молодшого шкільного віку".

Важливим напрямом діяльності працівників психологічної служби є попередження дитячого суїциду. Причинами самогубства серед дітей найчастіше виступають проблеми у спілкуванні з однолітками, особами протилежної статі, нерозділене кохання, конфлікти з батьками, несприятлива ситуація в сім'ї (наприклад, насильство) або відсутність останньої, сексуальне насильство тощо. Приводом для дитячого суїциду, зазвичай, виступає заклик, протест або помста. Часто самогубство дитина адресує своїм близьким з метою щось змінити в їхніх ­стосунках. Атмосфера любові, прийняття й поваги до особистісних прав може убезпечити її від фатального вчинку. Корекційно-розвивальна робота з учнями, схильними до суїциду включає в себе навчання технік керування емоціями, зняття м'язового й емоційного напруження; розвиток конструктивних поведінкових реакцій у проблемних ситуаціях; розвиток позитивної самооцінки особистості, підвищення її соціального статусу в групі.

3.Психологічна просвіта педагогів, батьків, учнів:

  • створення інформаційного куточка з телефонами довіри, даними про адреси і режими роботи спеціалізованих лікарень, психологічних центрів допомоги, інших фахівців;
  • проведення психолого-педагогічних семінарів, консиліумів, майстер-класів на теми: "Емоційні розлади у дітей та підлітків", "Фактори, що впливають на суїцидальну поведінку підлітка", "Комплексний підхід до виховання творчої особистості", "Саморозвиток та самовдосконалення вчителя" тощо;
  • організація роботи батьківського всеобучу з тем "У сім'ї підлі­ток", "Емоційні порушення у дітей", "Психологічні аспекти використання комп’ютера", "Психологія особис­тісних і міжособистісних конфліктів";
  • проведення просвітницьких заходів з учнями про цінність осо­бис­тості й сенс життя; "Особиста гідність. Безпека життя", "Я маю право відчувати і висловлювати свої почуття", "Невпевненість у собі", "Самооцінка людини і роль в житті", "Спілкування з дорослими", "Психологічні рекомендації щодо формування позитивного мислення", "Стрес і депресія" тощо.

Якщо предметом діяльності педагога є процес навчання й виховання, то предметом діяльності практичного психолога виступають психічні процеси особистості і особливості її розвитку. Одним із засобів розв’язання проблем, пов'язаних із розвитком особистості дитини, є психологізація освіти, засвоєння педагогами основ психології та застосуванні їх у процесі навчання й виховання. Тому в школі працює постійно - діючий психолого-педагогічні семінар, тренінги, практичні заняття для педагогічних працівників закладу освіти.

     Психологічна служба виконує замовлення конкретного закладу з конкретними завданнями й проблемами. Спілкуючись із адміністрацією й педагогами, ми максимально чітко визначаємо запит і у зв’язку із цим формулюємо мету, розподіляємо ступінь відповідальності в її досягненні. Мета – це і є постановка психологічного завдання. Компетентний психолог іде від мети, тобто відповідає на запитання, що й навіщо я робитиму. Трапляється, що під час формулювання й уточнення запиту проблема вже вирішується педагогом, який запитує та водночас отримує можливість розглянути її під іншим кутом зору й краще усвідомити.

Діяльність практичного психолога тільки тоді є результативною, коли він чітко усвідомлює запит.

 

 

                                                                                      Олена Стадник